کارتیمی ومحله محوری درمدیریت شهرملاک عمل درشهرداری سنندج – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۲:۳۱:۱۳