کارخانه های تولید آسفالت سازمان عمران شبانه روز در حال فعالیتند

شهرداران آنلاین/مدیر عامل سازمان عمران گفت : کارخانه های تولید آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز در دو شیفت روز و شب در حال فعالیت می باشند. به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، سید صاحب موسوی افزود : با توجه به دستور شهردار محترم اهواز مبنی بر تداوم و استمرار تولید آسفالت ، هر دو […]

شهرداران آنلاین/مدیر عامل سازمان عمران گفت : کارخانه های تولید آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز در دو شیفت روز و شب در حال فعالیت می باشند.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، سید صاحب موسوی افزود : با توجه به دستور شهردار محترم اهواز مبنی بر تداوم و استمرار تولید آسفالت ، هر دو کارخانه این سازمان بصورت شبانه روزی در حال فعالیت می باشند تا کلیه مناطق هشتگانه بتوانند از این خدمات بهره مند گردند.
وی در ادامه گفت : علاوه بر تولید شبانه روزی آسفالت ، اکیپ های اجرای آسفالت این سازمان نیز در دو شیفت مشغول به کار می باشند.
موسوی در انتها گفت : هم اکنون دو اکیپ اجرای آسفالت این سازمان در کوی پردیس (خیابانهای گلشن دو تا هفت) و کوی زرگان (خیابانهای ایثار یک تا سه) و یک اکیپ لکه گیر آسفالت نیز در کوی علوی مستقر و در حال فعالیت می باشند.