کارگاه آموزشی حسابداری توسط اداره کل تشخیص و وصول درآمد برگزار شد .

شهرداران آنلاین/کارگاه آموزشی حسابداری روز پنج شنبه مورخ ۳ تیرماه سال جاری با حضور مدیر کل درآمد، پرسنل اداره کل درآمد و مسئولین و کارشناسان درآمد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در محل مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز به صورت حضوری برگزار شد . این کارگاه آموزشی با هدف ارتقا سطح مهارت و اطلاعات پرسنل با […]

شهرداران آنلاین/کارگاه آموزشی حسابداری روز پنج شنبه مورخ ۳ تیرماه سال جاری با حضور مدیر کل درآمد، پرسنل اداره کل درآمد و مسئولین و کارشناسان درآمد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در محل مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز به صورت حضوری برگزار شد .
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقا سطح مهارت و اطلاعات پرسنل با آموزش مفاهیم حسابداری در زمینه درآمد علی الخصوص ماهیت حسابهای درآمد، پیش دریافت ، علی الحساب و ثبتهای مربوطه در سیستم حسابداری و همچنین آشنایی با بستن حسابها و سایر مباحث بودجه و …. به صورت تخصصی و علمی آموزش داده شد .
بنا به همین گزارش این کارگاه آموزشی در هفته آتی نیز در جهت تکمیل مباحث قبلی و آموزش بستن حسابها برگزار خواهد شد .