کارگروه ایمن سازی مراکز درمانی استان هرمزگان تشکیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تشکیل کارگروه ایمن سازی مراکز درمانی استان خبرداد. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، جلسه کارگروه ایمن سازی مراکز درمانی استان هرمزگان به ریاست مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تشکیل شد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در این […]

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تشکیل کارگروه ایمن سازی مراکز درمانی استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، جلسه کارگروه ایمن سازی مراکز درمانی استان هرمزگان به ریاست مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تشکیل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در این جلسه اذعان داشت: هدف از برگزاری این کارگروه اجرای دستور سطح بندی مراکز درمانی و تحلیل آن، اولویت بندی و بهسازی تدریجی فضاهای بیمارستان است.

حسن زاده با تاکید بر لزوم ایمن سازی تمام مراکز درمانی استان گفت: ارزیابی مراکز درمانی از جمله بیمارستان‌ها، درمانگاه ها، مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و سایر پایگاه‌های سلامت و اماکن متناسب با مخاطرات طبیعی، مطابق با چک لیست‌های ایمنی مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: تعداد یک‌هزار و ۱۴۴ مراکز درمانی در استان وجود دارد که ۷۴۴ مرکز در مرکز بندرعباس مستقر است.