کاشت گل و گیاه ، چمن زنی و شخم زدن فضای سبز توسط گروه فضای سبز ناحیه یک شهری شهرداری قاین

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور ” بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری قاین ، در راستای زیبا سازی منظر شهری و بهسازی فضاهای سبز شهری ، کاشت گل و گیاه در فضای سبز بلوار امامزاده و محوطه ورودی امامزاده زید بن محمد ع ، چمن زنی فضای سبز سطح پارک ها و […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور ” بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری قاین ، در راستای زیبا سازی منظر شهری و بهسازی فضاهای سبز شهری ، کاشت گل و گیاه در فضای سبز بلوار امامزاده و محوطه ورودی امامزاده زید بن محمد ع ، چمن زنی فضای سبز سطح پارک ها و بلوارها و تیلر زنی و شخم زدن بلوار شهید چمران توسط گروه فضای سبز ناحیه یک شهری شهرداری قاین در حال انجام است.