کاشت ۱۵ هزار اصله درخت و درختچه در مبارکه

شهردار مبارکه گفت: ۱۵ هزار اصله درخت و درختچه، با همراهی نهادهای مختلف همزمان با هفته منابع طبیعی در سطح این شهر کاشته شده است. محمدمهدی احمدی با اشاره به کاشت درخت در بلوار شهید نیکبخت این شهر اظهار کرد: بیش از سه هزار اصله از این درخت‌ها و درختچه‌ها نیز در بلوار شهید نیکبخت […]

شهردار مبارکه گفت: ۱۵ هزار اصله درخت و درختچه، با همراهی نهادهای مختلف همزمان با هفته منابع طبیعی در سطح این شهر کاشته شده است.

محمدمهدی احمدی با اشاره به کاشت درخت در بلوار شهید نیکبخت این شهر اظهار کرد: بیش از سه هزار اصله از این درخت‌ها و درختچه‌ها نیز در بلوار شهید نیکبخت کاشته شد.

وی افزود: ایجاد فرهنگ کاشت نهال و نگهداری از درختان تأثیر بسزایی در زیباسازی شهری و ایجاد فضای سبز و جلوگیری از فرسایش خاک دارد.

شهردار مبارکه با بیان اینکه هفته درختکاری فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ و نگهداری از فضای سبز است، خاطرنشان کرد: توسعه فضای سبز و همچنین لزوم افزایش سرانه فضای سبز از سیاست‌های کاری شهرداری مبارکه است که علاوه بر زیبا سازی منظر شهری به کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست محیطی نیز کمک می‌کند.

احمدی با بیان اینکه شهرداری مبارکه همواره در تلاش بوده تا با کاشت گونه‌های مقاوم با خشکسالی و توسعه فضای سبز، گامی در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان بردارد، عنوان کرد: فضای سبز و درختان شهری به عنوان سرمایه ملی و عمومی متعلق به همه شهروندان است و مراقبت از آن باید همیشگی باشد.

وی درختکاری را از مؤلفه‌های ضروری برای حفظ و تقویت طبیعت به عنوان سرمایه عظیم زندگی انسان‌ها دانست و گفت: روز درختکاری بهانه‌ای برای این است که ما به محیط زیست احترام گذاشته و این سنت پسندیده را بیش از پیش احیا کنیم.

منبع: http://imna.ir/x8g5f