کمک ۱۰ میلیارد ریالی شهرداری اصفهان به حوزه بهداشت و سلامت

با تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی امروز، شهرداری اصفهان۱۰ میلیارد ریال برای ارتقای نظام سلامت کمک خواهد کرد.

کمک 10 میلیارد ریالی شهرداری اصفهان به حوزه بهداشت و سلامت

با تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی امروز، شهرداری اصفهان۱۰ میلیارد ریال برای ارتقای نظام سلامت کمک خواهد کرد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، با توجه به شرایط حاد شیوع کرونا و نیازهای ضروری شبکه بهداشت و درمان، شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای حمایت لازم و کمک به مراکز درمانی مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کمک شهرداری برای خرید اقلام پزشکی را تصویب کرد. 

توزیع این اقلام با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد. همچنین تاکید شد این اقلام در بخش تجهیزاتی که مورد استفاده عمومی بوده و سرمایه‌ای برای بخش بهداشت و سلامت است، خریداری شود تا درخواست‌های بهداشت و درمان که مدتی بود به دلیل نداشتن ردیف اعتباری در بودجه شهرداری معطل مانده بود پاسخ داده شود.

* تصویب پنج میلیارد ریال در راستای کمک مومنانه برای ترویج فرهنگ حسینی

همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال در راستای کمک مومنانه برای ترویج فرهنگ حسینی تصویب شد که برای نحوه تخصیص آن باید در کمیسیون فرهنگی تصمیم گرفته شود.

کد محتوا ۳۷۰۸۸

برچسب ها