گوشه ای از اقدامات و تلاش صورت گرفته توسط شهرداری منطقه دو 

شهرداران آنلاین/اجرای کانال عرضی دفع آبهای سطحی واقع در کوی تنگک اول(کوچه سردار  ۱۰)  با همکاری اداره فنی و امانی  و شهرداری منطقه دو به انجام رسید.   در  راستای ایمن سازی معابر عمومی،  نصب و اجرای چهار عدد راه بند بتنی(بولارد بتنی)  در پیاده رو بلوار خلیج فارس توسط شهرداری منطقه دو به انجام […]

شهرداران آنلاین/اجرای کانال عرضی دفع آبهای سطحی واقع در کوی تنگک اول(کوچه سردار  ۱۰)  با همکاری اداره فنی و امانی  و شهرداری منطقه دو به انجام رسید.

 
در  راستای ایمن سازی معابر عمومی،  نصب و اجرای چهار عدد راه بند بتنی(بولارد بتنی)  در پیاده رو بلوار خلیج فارس توسط شهرداری منطقه دو به انجام رسید. 
 
ساخت و نصب دریچه فلزی بر روی کانال دفع آبهای سطحی واقع در خیابان بهمنی توسط شهرداری منطقه دو به انجام رسید.