یادداشت سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ تهران تحت عنوان ” شورا آیینه‌ی تحقق حقوق شهروندی”

به گزارش خبرگزاری شهرداری های ایران “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۹،؛ در متن  یادداشت سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ تحت عنوان ” شورا آیینه‌ی تحقق حقوق شهروندی” آمده است؛پیدایش و رشد شهرها نتیجه تصمیمات متعددی است که افراد برای نیازهای خود ازقبیل تعیین محل زندگی، کار، تفریح، تحصیل و […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های ایران “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۹،؛ در متن  یادداشت سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ تحت عنوان ” شورا آیینه‌ی تحقق حقوق شهروندی” آمده است؛پیدایش و رشد شهرها نتیجه تصمیمات متعددی است که افراد برای نیازهای خود ازقبیل تعیین محل زندگی، کار، تفریح، تحصیل و … اتخاذ می‌کنند که هر یک مستقیم یا غیرمستقیم بر دیگری اثرگذار است.  تردیدی نیست که شهرنشینی خود موجب ارتقا استانداردهای زندگی برای بخش مهمی از مردم شده است.
 فضاهای شهری به عنوان بستر شکل گیری روابط اجتماعی و زیست شهری نقش اثرگذاری در کیفیت زندگی ساکنان شهر دارد . با این وجود  رشد سریع کالبدی  و جمعیتی و در عین حال بی برنامه در نهایت منجر به شکل‌گیری شهرهایی با کارایی حداقلی شده  و چالش هایی همچون نابرابری های اجتماعی، قطبی شدن و دسترسی نابرابر به امکانات شهری همواره جوامع شهری را تهدید می کند.
از همین رو  مدیریت شهری به عنوان یک رویکرد نوین و کارآمد در حل معضلات شهرنشینی بوجود آمده است چرا که در نبود مدیریت و برنامه ریزی صحیح فضاهای شهری،  زندگی روزانه شهروندان با مشکلات اساسی روبه رو خواهد شد. اما در جهان پیچیده معاصر بواسطه تحولات بسیار در شیوه زندگی شهری نقش و کارکرد شهرها در حال تغییر می باشد لذا مدیریت شهری ناگزیر به استفاده از شیوههای جدید مدیریتی در راستای دستیابی به کیفیت مطلوبتری از زیست شهری، افزایش کارآمدی و مردم سالاری شده است.
بنابراین توجه به خواسته‌ها و حقوق شهروندان معیاری اساسی در میزان کارایی مدیریت شهری به شمار می رود و ارتباط بین مدیریت شهری و شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچه میزان مشارکت ساکنین یک شهر دربرنامه‌ریزی و اجرای طرحهای شهری بیشتر باشد شاهد شهری پویاتر خواهیم بود. نیاز امروز جامعه شهری شناسایی ساختارها و فرآیندهایی است که ضمن افزایش حضور و مشارکت شهروندان زمینه برقراری عدالت شهری را نیز فراهم آورد.▫️نهم اردیبهشت ماه ،  سالروز تشکیل شوراهای اسلامی به عنوان  رویدادی بزرگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. امروزه شورا نقطه عطفی است که  مشارکت مردم در مدیریت و آبادانی شهری و روستایی را عینیت بخشیده است و به عبارتی تبلور تحقق حقوق شهروندی در عرصه مدیریت شهری محسوب میشود.
بدون تردید نهاد شورا یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی است که شالوده آن ریشه درقرآن و مبانی دین مبین اسلامی و سرچشمه های زلال آموزه های دینی ماست که به یمن استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی جامه عمل پوشیده است و دلالت بر تعمیق مردم سالاری دینی در کشور عزیزمان دارد.
شوراها به پشتوانه رای مردم به عنوان سیاست گذارا ن شهری قلمداد می‌شوند که در واقع تدوین چارچوبها و اهرمهای اجرایی برای توسعه شهر و حفظ حیات شهری را به عهده دارند تا با وضع قوانین در تولید و بازتولید فضاهای شهری و برقراری عدالت شهری ایفای نقش کنند.
اعضای شورای شهر با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و همخوانی ظرفیتهای  شهری  در راستای دستیابی به برنامه‌ریزی مشارکتی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه گروههای مختلف شهروندان گام برمی‌دارند تا تعادل و توازن امکانات در سطح شهر را رقم بزنند.
بواسطه اقدامات موثر شوراها نزاع و ناهنجاریهای شهری به حداقل کاهش و کیفیت زندگی شهروندان بهبود خواهد یافت.