۲۷ واحد تولیدی در هفت ناحیه صنعتی جدید هرمزگان مستقر شد

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد با اشاره به اینکه دولت سیزدهم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در هرمزگان تلاش‌های زیادی داشته و کارهای بزرگی در سطح استان انجام شده است، بیان داشت: همچنین در این مدت ۱۳ واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی و ۵۵ واحد تولیدی در خارج […]

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد با اشاره به اینکه دولت سیزدهم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در هرمزگان تلاش‌های زیادی داشته و کارهای بزرگی در سطح استان انجام شده است، بیان داشت: همچنین در این مدت ۱۳ واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی و ۵۵ واحد تولیدی در خارج از شهرک‌های صنعتی استان احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان رتبه نخست احیای واحدهای تولیدی راکد در سال ١۴٠١ با احیای ۵٢٢ واحد به دست آورد، بیان کرد: ۶۸ واحد در ۶ ماهه نخست سال ١۴٠٢ به چرخه تولید بازگشته‌اند که موید تحول اقتصادی قابل توجهی است و باید به آن اشاره کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان تصریح کرد: طبق آمارها در سال ١۴٠١ تعداد ۹ هزار و ۱۷۵ واحد صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی و ٩١۶ واحد خارج از شهرک‌های صنعتی و در سال ١۴٠٢ تعداد ۶۴ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی و ۵۵١ واحد در خارج از شهرک‌های صنعتی ظرفیتشان ارتقا یافته است.

شهرزاد، کاهش نرخ بیکاری در استان را کار مهم دیگر دولت سیزدهم برشمرد و گفت: آمار رسمی کشور نشان می‌دهد در ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم نرخ بیکاری استان معادل ١٨.٢ درصد، در پایان سال ١۴٠١ به ١۵.٣ درصد و در ۶ ماهه نخست سال ١۴٠٢ به ١١.۵ درصد کاهش یافته که کاهش ۶.٧ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه از لحاظ کاهش نرخ بیکاری استان هرمزگان یکی از سه استان برتر دسته بندی شده است، ادامه داد: بیش از ۵٠ هزار و ٧٠٠ نفر شغل پایدار در سال ١۴٠١ و اشتغال‌زایی برای بیش از ٢۵ هزار نفر در ۶ ماهه نخست سال ١۴٠٢ در آمار رسمی کشور ثبت شده و قابل مشاهده است.