۴۰۹ جلد اسناد مالکیت در شهرستان خمیر به مردم اعطا شد

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، میرهاشم خواستار فرماندار بندرخمیر امروز در مراسم اعطای این اسناد اظهار کرد: همزمان با روز ملی روستا و عشایر ، دومین مرحله اعطای اسناد مالکیت به روستائیان، امروز ۴۰۹ جلد از این اسناد در اختیار این عزیزان قرار گرفته است. وی  با بیان […]

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، میرهاشم خواستار فرماندار بندرخمیر امروز در مراسم اعطای این اسناد اظهار کرد: همزمان با روز ملی روستا و عشایر ، دومین مرحله اعطای اسناد مالکیت به روستائیان، امروز ۴۰۹ جلد از این اسناد در اختیار این عزیزان قرار گرفته است.

وی  با بیان اینکه طی یک سال گذشته در مجموع حدود یکهزار جلد اسناد مالکیت در اختیار افراد قرار گرفته، افزود: یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم واگذاری اسناد مالکیت به روستاییان است در همین راستا دوستی استاندار محترم نیز بر تسریع آن تأکید فراوان دارد؛ بنابراین امروز با هماهنگی استاندار محترم بخشی از این اسناد در اختیار روستاییان شهرستان قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: صدور اسناد مالکیت برای روستائیان، کار بسیار ارزشمندی است که امروز با کمترین هزینه در اختیار آنان قرار می گیرد لذا می طلبد سایر روستاییان نیز از این اقدام استقبال کنند.