۵۰ تاکسی در ساری نوسازی می شود

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، پیام ایمانی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی دستگاه آی تی ام مرخصی هوشمند تاکسیرانان اظهار داشت: رانندگان برای خروج از شهر نیازمند مرخصی آن لاین هستند و تاکسیرانان از طریق کارت هوشمند و دستگاه آی تی ام می‌توانند در هر زمان از شبانه روز، درخواست مرخصی و خروج از شهر داشته باشند. وی افزود: راننده […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، پیام ایمانی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی دستگاه آی تی ام مرخصی هوشمند تاکسیرانان اظهار داشت: رانندگان برای خروج از شهر نیازمند مرخصی آن لاین هستند و تاکسیرانان از طریق کارت هوشمند و دستگاه آی تی ام می‌توانند در هر زمان از شبانه روز، درخواست مرخصی و خروج از شهر داشته باشند.

وی افزود: راننده تاکسی می‌توانند در شبانه روز برگه مرخصی آنلاین دریافت کند.

ایمانی با اظهار اینکه ۱۰۰ خودرو تاکسی به مالکیت بانوان در شهر فعالیت دارد، افزود: اما در حال حاضر حدود شش راننده تاکسی زن در شهر فعالیت می‌کنند و اکثر این بانوان سرپرستان خانوار هستند.

رئیس سازمان حمل ونقل تاکسیرانی شهرداری ساری با بیان اینکه امسال ۵۰ تاکسی فرسوده در شهر نوسازی و بازسازی می‌شود، افزود: در حال حاضر ۸۰۰ خودرو با قدمت سنی بالا در شهر وجود دارد.