شهرداری صالح شهر

⭕️ ۱۴۰ معلم در صالح شهر مورد تقدیر قرار گرفت

بمناسبت و پاسداشت روز معلم در پرورش، رشد و اعتلای فرهنگ جامعه بیش از ۱۴۰ معلم در مدارس صالح شهر مورد تقدیر قرار گرفتند.

بلدیه آنلاین….

روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شهردار، شورای اسلامی و فرمانده حوزه امام حسین ( ع ) صالح شهر با حضور در مدارس صالح شهر از ۱۴۰ معلم این مدارس بمناسبت و پاسداشت روز معلم در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه با اهدا لوح سپاس تقدیر و تشکر نمودند.