۷ و نیم میلیارد تومان اعتبار برای ایمن‌سازی بزرگراه شهید آقابابایی

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه نصب نیوجرسی در بزرگراه شهید آقابابایی به‌دلیل شیب ملایم آن، از خطر واژگونی خودرو و رفتن به مسیر مقابل جلوگیری می‌کند، گفت: این طرح ۷.۵ میلیارد تومان هزینه دارد و بر اساس مصوبه وزارت کشور در حال اجرا است. داوود بحیرایی اظهار کرد: طرح ایمن‌سازی بزرگراه شهید […]

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه نصب نیوجرسی در بزرگراه شهید آقابابایی به‌دلیل شیب ملایم آن، از خطر واژگونی خودرو و رفتن به مسیر مقابل جلوگیری می‌کند، گفت: این طرح ۷.۵ میلیارد تومان هزینه دارد و بر اساس مصوبه وزارت کشور در حال اجرا است.
داوود بحیرایی اظهار کرد: طرح ایمن‌سازی بزرگراه شهید آقابابایی حدفاصل پل جی تا تقاطع غیرهمسطح اطشاران منتهی به فضای سبز به طول دو کیلومتر در حال اجرا است.
وی افزود: با توجه به حجم ترافیک بزرگراه شهید آقابابایی، عملیات ایمن‌سازی این بزرگراه متناسب با حجم ترافیک در دو باند شرقی و غربی اجرا می‌شود و تا مردادماه امسال به پایان می‌رسد.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه نصب نیوجرسی در بزرگراه شهید آقابابایی به‌دلیل شیب ملایم آن، از خطر واژگونی خودرو و رفتن به مسیر مقابل جلوگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: این طرح ۷.۵ میلیارد تومان هزینه دارد که بر اساس مصوبه وزارت کشور در حال اجرا است.

 

منبع:http://www.imna.ir/news/672915/