۸۰ کیلومتر کلکتور برای اتصال مناطق کمتربرخوردار به شبکه آبرسانی فضای سبز احداث شد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: ۸۰ کیلومتر کلکتور برای اتصال مناطق کمتربرخوردار شهر اصفهان به شبکه آبرسانی فضای سبز طی چهار سال اخیر احداث شد.

80 کیلومتر کلکتور برای اتصال مناطق کمتربرخوردار به شبکه آبرسانی فضای سبز احداث شد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: ۸۰ کیلومتر کلکتور برای اتصال مناطق کمتربرخوردار شهر اصفهان به شبکه آبرسانی فضای سبز طی چهار سال اخیر احداث شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، فروغ مرتضایی نژاد در سلسله نشست های سه شنبه ها با رسانه در نشست مجازی با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه سرانه فضای سبز در شهر اصفهان ۲۸٫۲ مترمربع است که از این میزان، ۲۰ مترمربع در اختیار شهرداری است، اظهار کرد: فضای سبز در اختیار شهرداری در مناطق ۱۵ گانه و ناژوان وجود دارد و وظیفه نظارت بر این فضا به عهده سازمان پارک هاست.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در خصوص وضعیت سال ۹۶ افزود: فضای سبز شهر اصفهان پراکنده بود و با ۳۳۰ کیلومتر مادی داریم و ۳۰۰ هزار درخت کنار مادی نیاز به برنامه ریزی داشتیم که مهمترین برنامه آب در سه مرحله تامین آب، انتقال و مصرف بود.

وی ادامه داد: رودخانه زاینده رود سال ۹۶ که آغاز مدیریت جدید سازمان پارک ها بود، بسته بود و از طرف دیگر ۴۰ میلیون مترمربع فضای سبز باید بدون آب و رودخانه نگهداری می شد، عمده فضای سبز اصفهان براساس الگوی حرکتی رودخانه شکل گرفته بود و درختان کهنسال در کنار مادی ها بودند.

وی با بیان اینکه در آن دوران عمده چاه ها خشک بود و دبی بسیار کمی داشت و در مناطقی که به خصوص از رودخانه فاصله زیادی داشتند، عمده چاه ها در گروه آب دهی ناچیز رفته بود، اظهار کرد: در مناطق شمال و جنوب مانند مناطق ۲ ، ۱۴، ۱۰، ۶، ۴ که فاصله از رودخانه داشتند باید برنامه ریزی آب می کردیم که تنها گزینه پساب بود.

مرتضایی نژاد بیان کرد: در آن زمان، رایزنی و برنامه ریزی به گونه ای بود که اسما ۱۴۰ لیتر در ثانیه پساب در جنوب شهر وجود داشت و در شمال هم پساب شاهین شهر برنامه ریزی شد.

وی با اشاره به اینکه ۶۳۰ لیتر در ثانیه پسابی که امروز پیش بینی شده ۳۵ درصد نیاز آبی فضای سبز را تامین می کند، تصریح کرد: پساب عناصر سنگین دارد و برای این موضوع تصفیه خانه هایی را پیش بینی و تعاملاتی با شرکت های دانش بنیان شکل دادیم که ماحصل آن، برنامه ریزی برای احداث تصفیه خانه در شمال و جنوب بود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: در اصفهان چالش های زیادی بروی آب و پساب و دستورالعمل های استفاده از آب خاکستری داریم که نهایتا تامین آب به خوبی انجام شد؛ به موازات این کار انتقال پساب صورت گرفت و رینگی براساس طرح راهبردی آب سازمان پارک ها، در شمال و جنوب پیش بینی شد تا مناطق کمتر برخوردار را به هم متصل کند که در این راستا ۸۰ کیلومتر کلکتور اجرا شد.

استفاده از پساب برای آبیاری دو رینگ فضای سبز شهر

وی ادامه داد: در این پروژه مخازنی پیش بینی شد و نهایتا در مرحله مصرف قرار گرفت، سیستم های فرسوده بازبینی و براساس وضع موجود اعتبار خوبی برای تعمیر پیش بینی و به روزرسانی شد.

مرتضایی نژاد بیان کرد: پایش پساب هم در این دوره صورت گرفت و واحد پایش پساب در سازمان راه اندازی شد هرچند از پساب در مناطق حاشیه ای استفاده و در بخش های مرکزی کمتر استفاده می کنیم.

وی افزود: براساس دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی و محیط زیست کشور گزارش های ماهانه، فصلی و سالانه در مناطقی که پساب مصرف می شود، دریافت و بار میکروبی و عناصر سنگین اندازه گیری می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در خصوص سیاست سازمان برای حفظ و توسعه فضای سبز شهر بیان کرد: باید سرانه حفظ شود و پیش بینی کردیم مکان هایی که امکان توسعه براساس گونه های گیاهی مقاوم باشد در دستور کار قرار گیرد.

توسعه پارک های محلی در مناطق ۱۵ گانه طی چهار سال اخیر

وی با اشاره به اینکه در مناطق ۱۵ گانه پارک های محلی توسعه پیدا کرد و در کنار رینگ چهارم و سالن اجلاس و نمایشگاه فضاهای سبز ایجاد شد، اظهار کرد: برای توسعه فضای سبز، چهارباغ به عنوان محور اصلی اجرا شد و بخش ۲۰۰ متری میدان انقلاب که درختان از بین رفته بود با جابجایی درختان به صورت فنی ترمیم شد.

مرتضایی نژاد دامه داد: برای محور چهارباغ کاشت گونه ها و گل ها براساس نظرات شهروندان انجام شد و در پروژه های عمرانی جابجایی تخصصی درختان صورت گرفت به طوریکه در در مسیر مترو اصفهان – بهارستان هزار و ۶۵۰ درخت به پردیس هنر جابجا شد و اکنون که دو سال از عمر آنها می گذرد، وضعیت خوبی دارند.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیونی ویژه برای حفظ درختان شهر گفت: برای این منظور دقت بیش از حد به خرج دادیم تا با وجود پروژه های متعدد عمرانی درختان آسیب دیده به حداقل برسد.

قرار نیست در ناژوان پارکی ساخته شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه نیاز شهروندان این است که پارک های تفرجگاهی داشته باشیم و براساس سرانه پایین تفرجگاه، زمین هایی تملک شد، گفت: در ناژوان هم به عنوان ریه شهر زمین هایی که طی ۱۰ سال گذشته تملک شده بود کاشته شد.

وی ادامه داد: قرار نیست در ناژوان پارکی ساخته شود و این منطقه باید با کاشت باغ شکل بگیرد که در این زمینه کاشت باغ های موضوعی مثل توستان، به، عناب، رز، باغ گیاهان دارویی انجام شد.

مرتضایی نژاد با اشاره به زندگی درختان ۷۰۰ ساله در شهر اصفهان بیان کرد: برای حفظ این گونه ها، پروژه درختان کهنسال شکل و با تغییراتی که در دستورالعمل ها صورت گرفت، شرکت های دانش بنیانی که طرح هایی برای حفظ درختان داشتند با ما همکاری کردند.

وی افزود: در این چهار سال سعی شد کارهای علمی و زیربنایی انجام شود و هنوز مشکلاتی در ۲۰ میلیون مترمربع فضای سبز شهر اصفهان وجود دارد که تلاش ما در جهت کمتر شدن مشکلات بوده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال ۹۷ تنش خشکسالی سنگین داشتیم اما تجربه امسال سخت تر است چراکه عمده چاه ها وابسته به رودخانه و میانگین دما هم بالاتر است که با خشکی رودخانه سعی کردیم با مکمل هایی که به مخازن اضافه می شود، جلوی تنش را بگیریم و در برخی مکان ها از تانکر استفاده کردیم.

کاهش وابستگی سازمان پارک ها به چاه ها

وی با بیان اینکه برای آبیاری امسال از ۱۴۳ هزار تانکر استفاده می شود، اظهار کرد: در سال ۹۷ حدود ۱۴۰ لیتر بر ثانیه پساب روی کاغذ بود اما اکنون ۶۳۰ لیتر بر ثانیه پساب داریم که به مناطق حاشیه ای برده ایم و برای آبیاری به چاه های فلمن وابسته نیستیم؛ از این چاه ها در بحث شرب استفاده می شود چراکه چاه های ما کیفی نیست و با آب های لب شور و EC بالا، چاه ها قابلیت استفاده در شرب ندارد.

مرتضایی نژاد بیان کرد: امسال سعی کردیم به آب چاه ها وابسته نباشیم و چاه های خوب فضای سبز در اختیار شرب قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اولویت شرب شهروندان است و سال ۹۷ وقتی به یکی سری چاه ها نیاز بود همه چاه ها در اختیار آبفا قرار گرفت.

خزان ناشی از شوک گرمایی بالا به درختان چنار

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در بحث علمی دو نوع خزان داریم، افزود: خزان زمستانه برای پهن برگان سبب می شود در پاییز درختان بر اثر کاهش دما و کم شدن طول روز وارد فاز خزان می شوند و درخت به خواب می رود تا از سرما محافظت شود.

وی اظهار کرد: دومین خزان، خزان تابستانه است در این نوع خزان هم شوکی به درخت وارد و شروع به ریزش برگ ها می کند تا درخت خود را حفظ کند؛ در روزهای اخیر در شهر اصفهان با گرمای ۴۳ درجه و شوکی که به درختان به خصوص به چنارها وارد شد، خزان تابستانه روی داد اما با آبرسانی و آبیاری می توانیم اگر شوک ناشی از خشکی نباشد شوک گرما را کم کنیم که برای این کار دستورالعمل آبیاری را دو برابر کردیم تا شوک را جبران کنیم، اکنون در خیلی از پارک های شهر این مشکل کنترل شده است.

مرتضایی نژاد با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز در اصفهان اکولوژیک و ۲۸٫۲ مترمربع است که خطرات محیط زیستی را پیش گیری می کند اما باید دنبال سرانه های تفرجگاهی در دل محلات باشیم، گفت: سرانه تفرجگاهی شهر اصفهان پایین و حدود ۳٫۴ است که باید به ۸ مترمربع برسد.

وی با اشاره به تمرکز کمربند سبز در سمت شرق شهر و در منطقه ۱۳ اظهار کرد: از دو سال گذشته طی رایزنی با اداره کل منابع طبیعی ۵۳ هکتار زمین در اختیار شهرداری قرار گرفت و در کنار شهرک پرتو کمربند سبز ایجاد شد و در حال رایزنی برای اضافه شدن ۱۲۰ هکتار مجاور هم به کمربند سبز هستیم.

احداث کمربند سبز با منابع صندوق توسعه فضای سبز

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: با تشکیل صندوق توسعه فضای سبز در این دوره، هزینه هرگونه جابجایی درختان در این صندوق قرار می گیرد و برای مناطق کمتر برخوردار استفاده می شود که کمربند سبز شهرک پرتو از منابع همین صندوق در حال اجراست.

ایجاد گذر فرهنگی – تفریحی در باغ گل ها

وی ادامه داد: باغ گلها بسیار درخور شان شهر اصفهان و یک باغ گیاه شناسی است چراکه اقلیم شهر اصفهان کویری است و باید با قرار گرفتن درختان سایه ایجاد شود؛ هم اکنون این باغ در قیاس با نمونه های خارجی هم وضع خوبی دارد اما باید آن را ارتقا داده و تعداد گونه ها افزایش پیدا کند.

مرتضایی نژاد از ایجاد گذر فرهنگی – تفریحی در کنار باغ گلها خبر داد و گفت: در آینده المان های خاص به باغ اضافه می شود.

وی در خصوص نگرانی از آبیاری درختان میوه شهر با پساب افزود: پساب هنوز وارد فضای سبز سطح شهر نشده است و تنها دو رینگ شهر را آبیاری می کند، البته پساب جنگل شرق که پر از میوه زیتون است آنالیز می شود و عناصر جذب درحد استاندارد می آید. در این زمینه خاک و میوه درختان نیز آنالیز شده و تاکنون عنصر آلاینده شناسایی نشده است.

کد محتوا ۳۴۵۸۴

برچسب ها