آمادگی شهرداری مشهد برای اسکان اضطراری ۲۰ هزار زائر در شب – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۱:۲۱:۳۳