احداث مرکز فرماندهی مدیریت بحران شرق مشهد در منطقه ۵

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، میلاد مرادنیا با بیان این خبر اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری قبل از بحران، ایجاد پایگاه های مدیریت بحران است که در راستای مدیریت و کاهش خسارت های حوادث غیر مترقبه احداث می شود. وی افزود: پروژه به مساحت ۴۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، میلاد مرادنیا با بیان این خبر اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری قبل از بحران، ایجاد پایگاه های مدیریت بحران است که در راستای مدیریت و کاهش خسارت های حوادث غیر مترقبه احداث می شود.
وی افزود: پروژه به مساحت ۴۵۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریالی، درحال اجرا است که تاکنون ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.