ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ شهرداری مشهد حوزه اقتصادی و ۲۱ سازمان و شرکت وابسته به شورای شهر مشهد

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مهزیار حزب الهی با اعلام این مطلب اظهار کرد: با توجه به برنامه زمان بندی ارسال عملکرد سال ۹۹ سازمان ها به شورای اسلامی، پس از برگزاری جلسات مجامع سازمان ها طی تاریخ ۱۰ لغایت ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ تمامی آلبوم بودجه سازمان ها به شورای اسلامی شهر […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مهزیار حزب الهی با اعلام این مطلب اظهار کرد: با توجه به برنامه زمان بندی ارسال عملکرد سال ۹۹ سازمان ها به شورای اسلامی، پس از برگزاری جلسات مجامع سازمان ها طی تاریخ ۱۰ لغایت ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ تمامی آلبوم بودجه سازمان ها به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

وی افزود: در حال حاضر تمامی آلبوم تفریغ بودجه سازمان ها در کمیسیون های تخصصی و کارگروه حسابرسی بررسی و تایید شده به نحوی که تاکنون گزارش تفریغ بودجه ۱۰ سازمان در صحن علنی تصویب شده و ۱۱ سازمان دیگر بعد از بررسی کمیسیون تلفیق در صحن علنی جهت تصویب ارایه می شود.

رییس گروه بودجه شهرداری مشهد در خاتمه با اشاره به اینکه تا تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه سازمان ها و موسسات وابسته نمی توان رقم دقیقی از میزان کل منابع و مصارف اعلام کرد، گفت: حسابرسان منتخب شورای شهر در خصوص گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و موسسات تابعه اظهارنظر مقبول دارند.

شایان ذکر است؛ تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته شهرداری با توجه به مفاد ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها انجام می‌شود و شورا را قادر می‌سازد با بررسی تفریغ بودجه شهرداری، از یک طرف درآمدهای وصولی قطعی را با اقلام پیش بینی شده در بودجه مصوب مقایسه و تجزیه و تحلیل کند و در برنامه ریزی های سال آتی مورد استفاده قرار دهد و هم از طرف دیگر تجاوز پرداخت هزینه از اعتبارات مصوب و رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری را کنترل کند.