انتقال تجربیات شهرداری مشهد در حوزه فرآیندها به شهرداری همدان

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، هدا پیروی با بیان این خبر، اظهار کرد: انتقال تجربیات بین شهرداری‌ها گام مهمی در جهت پیشبرد بهبود و تحول فرآیندها و در نتیجه تاثیرگذاری بر عملکرد مدیریت شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را در پی خواهد داشت. وی افزود: این نشست چند روزه از […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، هدا پیروی با بیان این خبر، اظهار کرد: انتقال تجربیات بین شهرداری‌ها گام مهمی در جهت پیشبرد بهبود و تحول فرآیندها و در نتیجه تاثیرگذاری بر عملکرد مدیریت شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را در پی خواهد داشت.

وی افزود: این نشست چند روزه از یک تا سه تیرماه ۱۴۰۰ با دعوت رسمی شهرداری همدان در خصوص انتقال تجربیات شهرداری مشهد در حوزه فرآیندهای شهرداری با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان، مشاور شهردار، مدیر عامل سازمان فاوا و مدیر کل توسعه بهره وری و سرمایه انسانی شهرداری همدان، برخی اساتید دانشگاه و روسای ادارات تخصصی حوزه فرآیندها و تشکیلات شهرداری همدان و سایر کارشناسان مربوطه به همراه گروه تحول و بهبود شهرداری مشهد برگزار شد.

همچنین رییس گروه تحول و بهبود فرآیندهای شهرداری مشهد درخصوص فرآیند های صورت گرفته در سه بخش طبقه بندی فرایندها بر اساس الگوی PCF، مهندسی مجدد فرآیندهای شهرسازی و طرح جامع اطلس محلات شهر مشهد به ارائه فرآیند پرداخت و تجربیات کسب شده در این زمینه ها پرداخت.

علاوه بر این معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان ضمن استقبال از اقدامات خوب شهرداری مشهد، شهرداری مشهد را عنوان یک الگو در تمام زمینه ها دانسته و خواستار ارتباط بیشتر دو شهرداری و طرح مسائل مشترک شدند.