اولین دوره آموزشی تشریح فرآیند تعدیل در سامانه مبصا برگزار شد

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی ضمن اشاره به پیاده سازی فرآیندهای الکترونیکی صورت وضعیت تعدیل پروژه های شهری در سامانه مبصا و امکان گزارش گیری آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند الکترونیکی ثبت، رسیدگی و تأیید صورت وضعیت تعدیل با گردش کار برای پیمانکاران […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی ضمن اشاره به پیاده سازی فرآیندهای الکترونیکی صورت وضعیت تعدیل پروژه های شهری در سامانه مبصا و امکان گزارش گیری آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند الکترونیکی ثبت، رسیدگی و تأیید صورت وضعیت تعدیل با گردش کار برای پیمانکاران در سامانه مبصا بارگذاری شده و قابل گزارش گیری است، لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه همکاران مرتبط و کاربران فعال شهرداری، جهت تشریح فرآیند مورد نظر، در دستور کار قرار گرفت.

وی به برگزاری اولین دوره آموزشی اشاره و بیان کرد: اولین دوره آموزشی تشریح فرآیند الکترونیکی تعدیل در سامانه مبصا برای همکاران مرتبط با موضوع تعدیل در شرکت های الیت، بهره بردار قطار شهری، احداث قطار شهری، هفت حوض، شهرآرا، نمایشگاه بین المللی در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات طبقه منفی دو زیرگذر پارک (شرکت الیت) برگزار شد که طی این جلسه اصول تعدیل و فرآیندالکترونیکی آن در سامانه مبصا برای حاضرین تشریح و ارایه شد.

شایان ذکر است؛ سامانه مبصا به آدرس اینترنتی https://mabsa.mashhad.ir با هدف تسهیل در امور مالی پروژه ها و شهروند مداری ایجاد شده و کلیه قراردادهای عمرانی شهرداری در این سامانه تعریف شده که درصد قابل توجهی از این پیمان ها مشمول تعدیل هستند. هم اکنون این سامانه داری ۵۹۶۱ نفر کاربرفعال و بیش از ۵۰ هزار پیمان است.