بجنورد و حال و هوای انتخابات

شهرداران آنلاین/درهیاهوی تبلیغات کاندیداهای شورای اسلامی و ریاست جمهوری در بجنورد ، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز درتدارک ایجاد شورانتخاباتی و تبلیغات محیطی است. موفق رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری با عنوان این مطلب گفت : نصب بنر ، استندها ، پرچم جمهوری اسلامی ، نصب بلندگو و گشت در محلات و تبلیغات در فضای […]

شهرداران آنلاین/درهیاهوی تبلیغات کاندیداهای شورای اسلامی و ریاست جمهوری در بجنورد ، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز درتدارک ایجاد شورانتخاباتی و تبلیغات محیطی است. موفق رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری با عنوان این مطلب گفت : نصب بنر ، استندها ، پرچم جمهوری اسلامی ، نصب بلندگو و گشت در محلات و تبلیغات در فضای مجازی ازجمله اقداماتی است که طی روزهای اخیر درشهر به انجام رساندیم. وی با اشاره به نصب ۳۰۰۰ متر چتایی برای نصب پوستر کاندیداها ازهمه شهروندان دعوت کرد با رعایت قوانین شهری از هرگونه خسارت اوردن به اموال عمومی بپرهیزند.
درهیاهوی تبلیغات کاندیداهای شورای اسلامی و ریاست جمهوری در بجنورد ، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز درتدارک ایجاد شورانتخاباتی و تبلیغات محیطی است. موفق رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری با عنوان این مطلب گفت : نصب بنر ، استندها ، پرچم جمهوری اسلامی ، نصب بلندگو و گشت در محلات و تبلیغات در فضای مجازی ازجمله اقداماتی است که طی روزهای اخیر درشهر به انجام رساندیم. وی با اشاره به نصب ۳۰۰۰ متر چتایی برای نصب پوستر کاندیداها ازهمه شهروندان دعوت کرد با رعایت قوانین شهری از هرگونه خسارت اوردن به اموال عمومی بپرهیزند.