برای اولین بار آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ منطقه ۷ در فضای مجازی با همکاری گروه با نمایش هندی

رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه ۷، از برگزاری آموزش های شهروندی و آشنایی با این سامانه بصورت مجازی و با بهره گیری از گروه نمایشی در غالب شخصیت توریست هندی در راستای جذابیت بیشتر و تاثیر متقابل آموزش های ۱۳۷ در این منطقه خبر داد
print
برای اولین بار آموزش شهروندی سامانه 137 منطقه 7 در فضای مجازی با همکاری گروه با نمایش هندی

برای اولین بار آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ منطقه ۷ در فضای مجازی با همکاری گروه با نمایش هندی

رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه ۷، از برگزاری آموزش های شهروندی و آشنایی با این سامانه بصورت مجازی و با بهره گیری از گروه نمایشی در غالب شخصیت توریست هندی در راستای جذابیت بیشتر و تاثیر متقابل آموزش های ۱۳۷ در این منطقه خبر داد

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه۷، مهدی زمانی رییس سامانه ۱۳۷ منطقه ۷ با اعلام این خبر افزود: با توجه به شیوع ویروس منحوس کووید-۱۹ و مشکلات پیش آمده در جهت برگزاری آموزش های شهروندی ۱۳۷ بویژه در قشر نوجوانان و دانش آموزان مدارس سطح منطقه، سامانه ۱۳۷ این منطقه برای اولین بار با همکاری گروه هنری در غالب شخصیت یک توریست هندی ، اقدام ویژه ای را در راستای ارائه خدمات آموزشی و آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان و ایجاد انگیزه هر چه بیشتر انجام داد . 
زمانی در ادامه خاطرنشان کرد: در این اقدام ویژه و تاثیرگذار، شخصیت توریست هندی با زبان، لباس و پوشش خاص اقدام به آموزش شهروندی درخصوص جمع آوری و تفکیک پسماند و کودکان و افراد زباله گرد شده همچنین این عمل نه تنها باعث ترغیب نوجوانان به رعایت پروتکل های بهداشتی و تفکیک پسماند می شود، بلکه می تواند جذابیت فرهنگی و اجتماعی خود را در قشر نوجوان افزایش دهد. 

شایان ذکر است کلیپ ساخته شده با هماهنگی و همکاری اداره آموزش و سرای محلات منطقه در کانال های فضای مجازی محلات و شهروندان به نمایش گذاشته شده است .
گفتنی است ادامه ساخت این کلیپ آموزشی و فرهنگی کوتاه با پشتیبانی و همکاری معاونین و مدیران رده بالای منطقه میسرمی باشد.