تجهیزات ترافیکی منطقه یک نوسازی شد

شهرداران آنلاین/محمد گروسی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز اظهار کرد: نوسازی تجهیزات ترافیکی منطقه در آستانه سال جدید تحصیلی در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به اهمیت نوسازی و تعویض تجهیزات ترافیکی، گفت: بازسازی و تعویض تجهیزات ترافیکی شامل ۱۵۰ عدد باتومی، ۷۰۰ عدد گل‌میخ و نصب مجدد ۷۰۰ عدد […]

شهرداران آنلاین/محمد گروسی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز اظهار کرد: نوسازی تجهیزات ترافیکی منطقه در آستانه سال جدید تحصیلی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی و تعویض تجهیزات ترافیکی، گفت: بازسازی و تعویض تجهیزات ترافیکی شامل ۱۵۰ عدد باتومی، ۷۰۰ عدد گل‌میخ و نصب مجدد ۷۰۰ عدد چشم گربه‌ای و تعدادی از تابلوهای ترافیکی انجام شد.