تغییر شعار شهرداری منطقه 21 تهران از صنعت و سکونت به دیار پیشرفت و نوآوری – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۹:۲۴:۱۸