تفاهم نامه شهرداری ارومیه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی به امضاء رسید

شهرداران آنلاین/تفاهم نامه همکاری مشترک  شهرداری ارومیه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در محل سالن جلسات شهرداری به امضاء رسید. به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  در این تفاهم نامه حاضر فی مابین شهرداری ارومیه به نمایندگی مجید آقازاده، شهردار ارومیه  و اداره کل آموزش فنی و […]

شهرداران آنلاین/تفاهم نامه همکاری مشترک  شهرداری ارومیه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در محل سالن جلسات شهرداری به امضاء رسید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  در این تفاهم نامه حاضر فی مابین شهرداری ارومیه به نمایندگی مجید آقازاده، شهردار ارومیه  و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی  به ریاست محمد سلیم عباسی  در راستای تقویت و گسترش دانش فنی و توسعه منابع انسانی متخصص و در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان، تلفیق دانش با مهارت و بسترسازی مناسبت جهت آشنایی هر چه بیشتر جوانان با فرهنگ کار و اشتغال و مهارت آموزی و استفاده از فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقاء  کیفیت خدمات و محتواهای آموزشی به امضا رسید.