جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۰ ماهه ادارات ناحیه ۲ منطقه ۲۱

پیرو ارائه گزارش عملکرد ماهانه منطقه جلسه بررسی و تحلیل عملکرد در خصوص لزوم رسیدگی و انجام پیام های ۱۳۷ ، در ناحیه ۲ منطقه ۲۱ برگزار گردید.
print
جلسه بررسی و تحلیل عملکرد 10 ماهه ادارات ناحیه 2 منطقه 21

جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۰ ماهه ادارات ناحیه ۲ منطقه ۲۱

پیرو ارائه گزارش عملکرد ماهانه منطقه جلسه بررسی و تحلیل عملکرد در خصوص لزوم رسیدگی و انجام پیام های ۱۳۷ ، در ناحیه ۲ منطقه ۲۱ برگزار گردید.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲۱، به نقل از بهزادی سرپرست سامانه ۱۳۷ منطقه: در راستای ارتقای رضایت شهروندان و بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ ، جلسه ­ای با حضور مرشدلو شهردار ناحیه ۲، بهزادی سرپرست سامانه ۱۳۷ منطقه و روسای ادارات ناحیه ۲ در دفتر شهردار ناحیه برگزار شد. در ابتدای این نشست، مرشدلو شهردار ناحیه ۲ ضمن خیر مقدم به ارائه گزارشی از عملکرد حوزه پرداخت و خواستار ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء وضعیت گردید. در ادامه بهزادی سرپرست سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ نیز ضمن ابلاغ اوامر شهردار  منطقه مبنی بر کاهش زمان پاسخگویی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان به اهتمام جدی ادارات ناحیه بر تحقق اهداف شهردار منطقه و ارتقاء رتبه منطقه در میان مناطق ۲۲ گانه تاًکید نمود. در ادامه برخی از پیامهایی که ادارات ناحیه در نحوه ی انجام و پاسخگویی به آنها با مشکلاتی روبرو بوده اند، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و سرپرست سامانه۱۳۷ منطقه نیز بر ادامه همکاری ستاد سامانه با حوزه های اجرائی منطقه تأکید نمود. در پایان مقرر شد که برابر مشکلات حادث شده در مرمت نوار حفاری شهرک دانشگاه همکاری دوجانبه ای از سوی ناحیه و سامانه ۱۳۷ منطقه برای تسریع در مرمت نوار حفاری معمول گردد.