دومین جلسه آموزشی تشریح فرآیند تعدیل در سامانه مبصا برگزار شد

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با بیان این خبر اظهار کرد: پیرو استقرار کامل تعدیل در سامانه مبصا، دومین جلسه تشریح فرآیند تعدیل در سامانه مبصا در روز شنبه پنجم تیرماه سال جاری در سالن همایش های منطقه ۱۰ برگزار شد. وی افزود: مهمترین موضوعات این جلسه آموزشی در […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با بیان این خبر اظهار کرد: پیرو استقرار کامل تعدیل در سامانه مبصا، دومین جلسه تشریح فرآیند تعدیل در سامانه مبصا در روز شنبه پنجم تیرماه سال جاری در سالن همایش های منطقه ۱۰ برگزار شد.

وی افزود: مهمترین موضوعات این جلسه آموزشی در چهار بخش شامل ضرورت پیاده سازی تعدیل در سامانه مبصا و اقدامات انجام گرفته، الزامات قانونی تعدیل و شفاف سازی موارد خاص، آموزش گام به گام رسیدگی به تعدیل در سامانه مبصا و در پایان به منظور پاسخگویی و رفع ابهامات بخش پرسش و پاسخ، برای کلیه مدعوین جلسه اعم از ناظرین، ناظرین عالیه و روسای ادارات اجرایی مناطق سیزده گانه ارایه شد.

شایان ذکر است؛ سامانه مبصا به آدرس اینترنتی https://mabsa.mashhad.ir با هدف تسهیل در امور مالی پروژه ها و شهروند مداری ایجاد شده و کلیه قراردادهای عمرانی شهرداری در این سامانه تعریف شده که درصد قابل توجهی از این پیمان ها مشمول تعدیل هستند. هم اکنون این سامانه داری ۵۹۶۱ نفر کاربرفعال و بیش از ۵۰ هزار پیمان است.