سامانه نظام پیشنهادهای شهرداری قزوین به بهره‌برداری رسید

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ علی‌مددی گفت: امروزه اغلب کشورهای توسعه‌یافته دریافته‌اند که انسان‌ها مهم‌ترین سرمایه‌های شهرها هستند که با قدرت تفکر، ابتکار و نوآوری و خلاقیت و هوش خدادادی می‌توانند با مشارکت خود در تصمیم‌سازی‌های شهری، زمینه بهره‌وری، رشد و توسعه بیشتر و بهتر شهرها را […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ علی‌مددی گفت: امروزه اغلب کشورهای توسعه‌یافته دریافته‌اند که انسان‌ها مهم‌ترین سرمایه‌های شهرها هستند که با قدرت تفکر، ابتکار و نوآوری و خلاقیت و هوش خدادادی می‌توانند با مشارکت خود در تصمیم‌سازی‌های شهری، زمینه بهره‌وری، رشد و توسعه بیشتر و بهتر شهرها را فراهم آورند؛ در این راستا پیاده‌سازی نظام پیشنهادها با رویکرد هوشمند‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای دریافت نظرات و پیشنهادها به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی در شهرداری قزوین مورداستفاده قرارگرفته است.

علی‌مددی افزود: نظام پیشنهادها، سازوکاررسمی برای به‌کارگیری ایده‌ها و نظرات شهروندان و کارکنان برای بهبود فعالیت‌های سازمانی و توسعه پایدار شهری است؛ از این رو می‌توان گفت که نظام پیشنهادها تکنیکی برای دستیابی به یافته‌های ذهنی و اندیشه‌ی منابع انسانی در کنار حل مسئله و ارائه راهکارهای بهینه از سوی شهروندان و کارکنان شاغل در مجموعه مدیریت شهری است؛ بر همین اساس نظام پیشنهادها در درجه اول گامی است برای دستیابی به اهداف توسعه شهری و در درجه دوم راهی به سوی توسعه و پیشرفت مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.

سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین مهم‌ترین هدف راه‌اندازی سامانه ثبت ایده نظام پیشنهادها را پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهروندان و کارکنان شاغل در شهرداری قزوین به‌منظور تحول مدیریت شهری مبتنی بر مشارکت شهروندان تبیین کرد و در ادامه تصریح کرد: هدف از ایجاد سامانه ثبت ایده نظام پیشنهادها پدید آوردن فضای مناسب برای شکوفایی و بهره‌گیری از اندیشه و تجارب کارکنان، بهبود و تسهیل اجرای فرآیندها و انجام امور به دلیل مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، افزایش رضایتمندی کارکنان و کاهش نارضایتی‌ها و شکایات شغلی، همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمان، افزایش توانمندی مدیران و کارکنان، تقویت فرهنگ و حس تعلق سازمانی، ارتقاء بهره‌وری در سازمان، بهبود روش‌های انجام کار، گسترش سطوح یادگیری سازمانی و کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری از طریق صرفه‌جویی تعریف‌شده است.

علی‌مددی با بیان اینکه سامانه ثبت ایده نظام پیشنهادها به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی‌شده است بیان‌کرد: شهروندان و کارکنان شهرداری قزوین می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سامانه ثبت ایده به نشانی pd.qazvin.ir/ideas و با ورود به کارپوشه شخصی تحت وب خود، پیشنهادهای موردنظرشان را ثبت کنند.

سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: فرآیند تحلیل، امتیازدهی و پذیرش پیشنهادهای ثبت شده در سامانه از طریق اتاق فکرهای تخصصی شامل اتاق فکر تخصصی اقتصاد شهری و سرمایه‌گذاری، اتاق فکر تخصصی شهرسازی، معماری و سیما و منظر شهری، اتاق فکر تخصصی فنی و عمرانی، اتاق فکر تخصصی فرهنگی ورزشی اجتماعی و گردشگری، اتاق فکر تخصصی مدیریت و حکم‌روایی خوب شهری، اتاق فکر تخصصی حمل‌ونقل و ترافیک، اتاق فکر تخصصی خدمات شهری و مدیریت بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن به‌صورت برخط برای کاربر قابل مشاهده است.