سیزدهمین روز از طرح جمع آوری و پاکسازی مراکز ضایعاتی

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، جهانشاهی مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت، حسب دستور دادستان و فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد و با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند و نیز بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۷ صبح درسیزدهمین روز از طرح جمع آوری مراکز ضایعاتی […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، جهانشاهی مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت، حسب دستور دادستان و فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد و با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند و نیز بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۷ صبح درسیزدهمین روز از طرح جمع آوری مراکز ضایعاتی و انواع پسماند  با محوریت سازمان مدیریت پسماند و با حضور نماینده فرماندهی انتظامی ، معاونت خدمات شهر وزیست محیطی شهرداری عوامل اجرایی سازمان با توجه به الزامات قانونی و نیز مساعی ارزشمند ادارات مربوطه نسبت به جمع آوری زباله گردهای چرخی وکتفی و نیز پاکسازی مراکز ضایعاتی شرق سرآسیاب – بلوار راغب ، پارک ملت چهارراه ملارد ، اقدام نموده اند .