شهردار مشهد: ​اتفاقات خوبی در حوزه مناسب سازی شهر برای معلولان در حال انجام است – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۲۳:۳۰