طرح تفصیلی انسان محور باشد/ لزوم توزیع عادلانه خدمات در شهر

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علیرضا رحیمی در جلسه بررسی طرح تفصیلی جدید که با حضور برخی اعضای شورا و معاون شهرسازی و مدیران کل حوزه شهرسازی و مشاوران طرح تفصیلی برگزار شد، اظهار داشت: طرح تفصیلی موضوع مهمی است که سرنوشت مردم و مدیریت شهری در حوزه زندگی شهری را تعیین می […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علیرضا رحیمی در جلسه بررسی طرح تفصیلی جدید که با حضور برخی اعضای شورا و معاون شهرسازی و مدیران کل حوزه شهرسازی و مشاوران طرح تفصیلی برگزار شد، اظهار داشت: طرح تفصیلی موضوع مهمی است که سرنوشت مردم و مدیریت شهری در حوزه زندگی شهری را تعیین می کند یعنی جهات حرکت مدیریت شهری را می بیند و مستقیما با اقتصاد و روح و روان مردم درگیر است.

وی افزود: بر همین اساس تدوین طرح تفصیلی باید با نگاه رفع نیازهای شهر و شهروند صورت گیرد و ضروری است تا مباحث تبیین شده از سوی مشاوران، در کمیسیون شهرسازی به بحث و بررسی گذاشته شود و نظرات اعضای شورا در این زمینه دیده شود تا طرح و پروژه قابل دفاعی داشته باشیم.