عملیات سمپاشی درختان نخل سطح شهر در حال انجام است

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر: درختان نخل در سطح شهر سمپاشی شد. عبدالجمید ضیاء کارشناس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندر بوشهر اعلام کرد: به دلیل دچار شدن نخیلات فضای سبز در سطح شهر بوشهر به آفت کنه تارعنکبوتی که همیشه […]

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر: درختان نخل در سطح شهر سمپاشی شد.

عبدالجمید ضیاء کارشناس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندر بوشهر اعلام کرد: به دلیل دچار شدن نخیلات فضای سبز در سطح شهر بوشهر به آفت کنه تارعنکبوتی که همیشه در ابتدای فصل گرما و با آغاز رطوبت و شرجی ظهور پیدا می کنند و همچنین ثمر نخیلات آسیب و صدمه وارد می کند، پس از انجام عملیات ردیف کردن ثمر این درختان به پایین دمبرگ های آنها و هرس و تکریب آنها در روز های گذشته، اقدام به سم پاشی علیه آفت کنه تارعنکبوتی با سم کنه کش (اورتوس )صورت پذیرفت غالب این نخیلات در بلوارهای آزادی، خیابان طالقانی، خیابان چهارباندی فرودگاه، خیابان چمران، بزرگراه امام علی علیه السلام ،خیابان ریسعلی دلواری می باشند.
وی با بیان اینکه زمان دقیق سمپاشی درختان می تواند احتمال ابتلا به آفات را در آنها کاهش دهد، افزود: یکی از شرایط سمپاشی درختان زمان و استفاده مناسب از نوع سم می باشد.