فضا آرایی سطح منطقه سه مشهد با نصب ۳۰ هزار متر ریسه رنگی

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امید رضا رحمانیان در این خصوص افزود: در این اقدام، ۴۰۰عدد پرده آویز رنگی در سطح معابر به طور مثال خیابانهای هاشمی نژاد، کاشانی، کامیاب، خواجه ربیع، رسالت، شهرک مهرگان و کشمیری نصب شده است. وی اضافه کرد: همچنین ۷۰۰عدد آویز بیرقی در خیابان های شیرازی، گاز، […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امید رضا رحمانیان در این خصوص افزود: در این اقدام، ۴۰۰عدد پرده آویز رنگی در سطح معابر به طور مثال خیابانهای هاشمی نژاد، کاشانی، کامیاب، خواجه ربیع، رسالت، شهرک مهرگان و کشمیری نصب شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۷۰۰عدد آویز بیرقی در خیابان های شیرازی، گاز، مقداد مسلم، طبرسی شمالی ۵۶، مهرگان و … بکار برده شده است.

شهردارمنطقه سه ادامه داد: استفاده از ۳۰ هزار متر طول ریسه های رنگی برای آذین بندی میادین، پل های عابر پیاده و …. از دیگر اقدامات این منطقه در دهه کرامت بوده است.