مانور رفع آبگرفتگی سامانه ۱۳۷ در نواحی ۴،۵ و۷ منطقه یک

با هدف بررسی تجهیزات و همچنین آمادگی نیروهای اجرایی در شرایط اضطراری، مانور رفع آبگرفتگی سامانه ۱۳۷ در نواحی۴ ، ۵ و ۷ منطقه یک انجام شد .
print
مانور رفع آبگرفتگی سامانه 137 در نواحی 4،5 و7 منطقه یک

مانور رفع آبگرفتگی سامانه ۱۳۷ در نواحی ۴،۵ و۷ منطقه یک

با هدف بررسی تجهیزات و همچنین آمادگی نیروهای اجرایی در شرایط اضطراری، مانور رفع آبگرفتگی سامانه ۱۳۷ در نواحی۴ ، ۵ و ۷ منطقه یک انجام شد .

به گزارش سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه یک : علی چراغی شاهی رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ این منطقه گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و بارش های احتمالی ، مانور رفع آبگرفتگی در نواحی ۴،۵و۷ انجام شد.
وی افزود: با برگزاری این مانور، آسیب شناسی لازم در خصوص کسورات و مشکلات مقابله با آبگرفتگی های احتمالی انجام و جهت برطرف نمودن آن تمهیداتی اتخاذ شد.

شایان ذکر است این مانور تا قبل از شروع فصل پاییز در تمامی نواحی ده گانه منطقه یک برگزار خواهد شد .