محمدی خبر داد: نظافت بیش از صد کیلومتر از معابر منطقه ۲۲ تهران به شکل روزانه – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۲:۳۹:۳۴