معرفی مگاپروژه شهرداری در منطقه ۹ تهران؛ تکرار بزرگراه امام علی(ع) در غرب پایتخت – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۳:۰۲:۵۸