منطقه چهار و پنج جزو مناطق بسیار حساس و مهم هستند

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امیر عزیزی در مراسم تکریم و معارفه شهرداران مناطق چهار و پنج و شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض اظهار کرد: منطقه چهار و پنج جزو مناطق بسیار حساس و مهم هستند و به لحاظ کم برخورداری و مشکلات حاشیه شهر شاخص هستند.حدود سه و نیم […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امیر عزیزی در مراسم تکریم و معارفه شهرداران مناطق چهار و پنج و شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض اظهار کرد: منطقه چهار و پنج جزو مناطق بسیار حساس و مهم هستند و به لحاظ کم برخورداری و مشکلات حاشیه شهر شاخص هستند.حدود سه و نیم میلیون نفر و دو میلیون نفر زائر از کشورهای اطراف پذیرای خوبی برای زائران امام رضا(ع) است بنابراین نیازمند افزایش مکان های طبیعی و تفریحی است که در سند چشم انداز به این موضوع اشاره شده است.

متاسفانه طی دو سال گذشته به دلیل بیماری منحوس کرونا شاهد ضربه مهلک به صنعت گردشگری بوده ایم و سایه شوم این بیماری بر صنعت تاثیر گذاشته است لذا ما با همکاری شهردار و شورای شهر این تهدید را به فرصت تبدیل خواهیم کرد و برنامه های گذشته را ادامه خواهیم داد.