نشست هماهنگی نقاط مشترک فی ما بین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

رئیس و معاونین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ به منظور هماهنگی ظرفیت های مشترک، از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بازدید کردند.
print
نشست هماهنگی نقاط مشترک فی ما بین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

نشست هماهنگی نقاط مشترک فی ما بین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

رئیس و معاونین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ به منظور هماهنگی ظرفیت های مشترک، از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بازدید کردند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در این جلسه رئیس و معاونین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ضمن بازدید از بخش های مختلف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران، در نشستی با حضور سرپرست و جمعی از معاونین این سازمان در خصوص نقاط مشترک فی ما بین این دو نهاد خدمتگزار در شهرداری تهران به گفتگو پرداختند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد در آینده ای نزدیک راهکارهای تبادل اطلاعات در راستای روند خدمت رسانی به شهروندان محترم بررسی و به مرحله اجرا گذاشته شود.