نصب 50 دوربین پایش تصویری شهر ساوه تا پایان سال – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۶:۱۴