هوشمند سازی ناوگان آبیاری سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری

شهرداران آنلاین/معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشست هیات مدیریت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ضمن تشکر از تلاش سازمان در توسعه شبکه آبیاری مدرن و فنی از مدیران سازمان خواست تمام تلاش خود را برای پیاده سازی روش های نوین آبیاری به کار گیرند و در شرایط موجود و به لحاظ […]

شهرداران آنلاین/معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشست هیات مدیریت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ضمن تشکر از تلاش سازمان در توسعه شبکه آبیاری مدرن و فنی از مدیران سازمان خواست تمام تلاش خود را برای پیاده سازی روش های نوین آبیاری به کار گیرند و در شرایط موجود و به لحاظ حفظ کیفیت فضای سبز تلاش خود رابرای کاهش دوره آبیاری به کار ببندند و درخصوص واکاوی ها، تلاش سازمان مضاعف باشد تا هزینه های انجام شده به سرانجام برسد.
 

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد – جعفر امین مقدم تاکید کرد: برای فراهم نمودن دیتای مناسب، سازمان می بایست تمام ماشین آلات مرتبط با آبیاری را به سیستم GPS و حسگر سطح سنج تجهیز نموده تا کیفیت و کمیت آبیاری فضای سبز را به صورت علمی رصد و تصمیم سازی نحوه مدیریت این بخش را تسهیل نماید.

 

معاون خدمات شهری شهرداری یزد همچنین به طرح تجهیز چاه های آب به پلاک خوان اشاره کرد و گفت: طراحی نرم افزار بررسی میزان آب برداشت شده از چاه ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

 

در ادامه این نشست و در راستای اجرای پروژه مناسب سازی سیما و منظر ورودی های شهر یزد، طی یک جلسه ویدیو کنفرانسی با مرکز tech lab دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز نسبت به ارائه گزارش خود از برداشت های ورودی سمت تهران اقدام و مقرر شد پزوهشکده مذکور جلسه آینده هیات مدیره نسبت به ارائه پیشنهاد های علمی و اجرایی خود اقدام لازم مبذول دارد. شایان ذکر است به لحاظ اهمیت ساماندهی ورودی های شهر در بودج مصوب سال جاری اعتبار مناسب برای این منظور پیش بینی شده است.