وزیر خارجه کویت: میدان گازی «آرش/الدره» موضوع سه جانبه است – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۲:۰۳:۰۶