پیشگیری از آتش سوزی های احتمالی در بوستان‌ها و پوشش های گیاهی

شهرداران آنلاین/پیمان بضاعتی پور، با اشاره به آغاز فصل گرما و احتمال بروز آتش سوزی در بوستان‌ها از انجام عملیات برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در بوستان‌ها و پوشش های گیاهی خبر داد و گفت: افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی که امکان بروز آتش سوزی را افزایش می دهد، مدیریت شهری […]

شهرداران آنلاین/پیمان بضاعتی پور، با اشاره به آغاز فصل گرما و احتمال بروز آتش سوزی در بوستان‌ها از انجام عملیات برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در بوستان‌ها و پوشش های گیاهی خبر داد و گفت: افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی که امکان بروز آتش سوزی را افزایش می دهد، مدیریت شهری را بر آن می دارد با اقدامات پیشگیرانه از حادثه‌های احتمالی جلوگیری کنند.

این مسئول اظهار داشت: بر این اساس طرح پاکسازی و جمع آوری علف های خشک و هرز در دستور کار اداره حفظ و نگهداری فضای سبز امور مناطق قرار گرفته  و با جمع آوری به موقع علف های خشک و هرز قبل از رویش بیشتر و متراکم شدن آنها، از خسارات ناشی از آتش سوزی های احتمالی علف های هرز در فصل گرما جلوگیری می شود.

وی توضیح داد: حذف سرشاخه‌های خشک، پاکسازی درختان از علف های هرز و علفتراشی عرصه ها با اولویت نقاط و کانون های پر خطر از اقدامات پیشگیرانه ای است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با بیان این که در فصل تابستان فضای بوستان‌ها به دلیل گرمای هوا مستعد آتش سوزی است؛ از شهروندان خواست تا ضمن رعایت کامل موارد ایمنی در بوستان‌ها مراقب درختان و فضاهای سبز باشند.