کسب عنوان مرکز آموزشی برتر در بین مراکز علمی کاربردی کشور برای دومین سال پیاپی

شهرداران آنلاین/به گزارش شهریار، با توجه  به ارزیابی های سالانه از طرف دانشگاه جامع  علمی کاربردی  کشور، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز برای دومین سال پیایی به عنوان  یکی از مراکز آموزشی برتر و شایسته تقدیردر سطح کشور انتخاب و معرفی شد. علیرضا سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی  شهرداری تبریز ضمن تشکر  از  […]

شهرداران آنلاین/به گزارش شهریار، با توجه  به ارزیابی های سالانه از طرف دانشگاه جامع  علمی کاربردی  کشور، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز برای دومین سال پیایی به عنوان  یکی از مراکز آموزشی برتر و شایسته تقدیردر سطح کشور انتخاب و معرفی شد.
علیرضا سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی  شهرداری تبریز ضمن تشکر  از  تلاش های همکاران واحد های مختلف و اساتید مرکز، این موفقیت و افتخار را ناشی از تلاش های بی وقفه تمامی همکاران در حوزه های مختلف عنوان کردند.
ارزیابی و سطح بندی سالانه مراکز علمی کاربردی کشور بر اساس شاخص های تعیین شده اجرایی، علمی، آموزشی صورت می گیرد که در پایان ارزیابی ها  مرکز آموزش علمی کاربردی  شهرداری تبریز همانند  سال گذشته  به عنوان  یکی از مراکز آموزش علمی کاربردی  برتر در سطح کشور معرفی گردید.