گذر واقع در خیابان جم بوشهر به طور کامل بازگشایی می‏شود

شهرداران آنلاین/  با تملک یک پلاک پس از گذشت ۱۶ سال گذر واقع در جوار بلوار طالقانی شهر بوشهر به طور کامل بازگشایی خواهد شد.   به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری بندر بوشهر:شهردار بندر بوشهر در تشریح این خبر اظهار داشت: این گذر واقع در بلوار طالقانی و […]

شهرداران آنلاین/

 با تملک یک پلاک پس از گذشت ۱۶ سال گذر واقع در جوار بلوار طالقانی شهر بوشهر به طور کامل بازگشایی خواهد شد.
 
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری بندر بوشهر:شهردار بندر بوشهر در تشریح این خبر اظهار داشت: این گذر واقع در بلوار طالقانی و خیابان جم (پلاک ۵۵ قبل از ورودی کوچه شماره ۴) است که بازگشایی آن نقش موثری در روان سازی ترافیک این محدوده دارد.
وی بیان کرد: با اقدامات حقوقی صورت گرفته تملک تنها ملک واقع در گذر نهایی شده و بزودی پس از پرداخت مبلغ با تخریب پلاک واقع در گذر، اقدامات زیرساختی برای احداث خیابان انجام خواهد گرفت.
حسین صالحیان ادامه داد: بازگشایی گذر همواره از اولویت های شهرداری بندر بوشهر است که بنابر شرایط اعتباری و اهمیت گذرها یکی پس از دیگری نسبت به بازگشایی آنها اقدام خواهد شد.
وی افزود: گذر جدیدی که زمینه برای بازگشایی آنها فراهم شده بعد گذشت ۱۶ سال اقدام و پیگیری در نهایت رضایت طرفین برای بازگشایی گذر و همچنین تملک پلاک مستقر در مسیر گرفته شد.
 امید است بازگشایی این مسیر بتواند زمینه ساز خدمات شایانی در حوزه تردد روان و ایمن تر باشد.
وی افزود: بازگشایی گذرها با هدف افزایش ایمنی تردد شهری است که به تناسب اعتبار موجود در جهت تحقق آن گام برداشته خواهد شد.
شهردار بندر بوشهر اظهار داشت: در این زمینه از همکاری شهروندان برای بازگشایی گذرهای حائز اهمیت قدردانی می‏ شود و بدون شک موفقیت مدیریت شهری نیز در گرو چنین شهروندانی است دل در گرو آبادانی شهر و دیار خود را دارند.