گواهینامه استقرار نظام مدیریت محیط زیست برای شهرداری منطقه ۲

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، «شینا انصاری» مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هدف از این استاندارد بین المللی را ارائه یک چارچوب برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی -اقتصادی دانست و گفت: این استاندارد الزاماتی را مشخص می‌کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظری […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، «شینا انصاری» مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هدف از این استاندارد بین المللی را ارائه یک چارچوب برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی -اقتصادی دانست و گفت: این استاندارد الزاماتی را مشخص می‌کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظری که برای سیستم مدیریت زیست محیطی اش تعیین می‌کند دست یابد.

به گفته انصاری یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی می‌تواند اطلاعاتی را برای ایجاد موفقیت طولانی مدت در اختیار مدیریت ارشد قرار بدهد تا با حفاظت از محیط زیست با پیشگیری و کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی، کاهش اثر نامطلوب بالقوه شرایط زیست محیطی و سازمان، کمک به سازمان در برآوردن تعهدات به تطابق، ارتقا عملکرد زیست محیطی، کنترل یا تأثیر بر روش طراحی، تولید، توزیع، مصرف و تعیین تکلیف محصولات و خدمات با کمک دو دیدگاه چرخه حیات که می‌تواند از انتقال پیامدهای زیست محیطی به جایی دیگر در طی چرخه حیات خودداری کند به توسعه پایدار کمک کند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ توسط مناطق ۲٢ گانه را آغاز راهی برای بهبود مستمر فرایندهای اجرایی دانست و اظهار داشت: پیاده سازی این نظام کاهش آسیب‌های محیط زیستی را در پایتخت به دنبال دارد.