شرکت پیام رسا تسهیلگر برگزاری رویدادها و انجام فعالیت های فرهنگی- هنری شهرداری تهران

زینب رمضانی مدیر روابط عمومی شرکت پیام رسا در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: شرکت پیام رسا وابسته به شهرداری تهران است و  پروژه های مرتبط با حوزه تبلیغات ، رسانه و برگزاری برنامه های خرد و کلان را انجام می دهد. وی گفت: تسهیل گری برگزاری […]

زینب رمضانی مدیر روابط عمومی شرکت پیام رسا در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: شرکت پیام رسا وابسته به شهرداری تهران است و  پروژه های مرتبط با حوزه تبلیغات ، رسانه و برگزاری برنامه های خرد و کلان را انجام می دهد.

وی گفت: تسهیل گری برگزاری رویدادها و انجام فعالیت های فرهنگی- هنری شهرداری تهران ، تعامل موثر و مشارکت فعال با مجموعه شهرداری تهران ،  نوآوری در ارائه خدمات تبلیغات و اطلاع رسانی به مشتریان درون و برون سازمانی شهرداری تهران ، تحقق ارتقای کیفیت خدمات با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و فن آوری روز و تاثیرگزاری و کارآمدی برای بهبود وضعیت اقتصادی شهرداری تهران از مهمترین ماموریت های شرکت پیام رسا است.

منبع خبر