منطقه ۱۷ تهران دارای ظرفیت های فراوان در زمینه مشارکت های اجتماعی و نیروهای مردمی

رضا شاعری مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت : منطقه ۱۷ تهران در بین مناطق ۲۲گانه دومین منطقه کوچک پایتخت و در عین حال بسیار متراکم دارای بافت فرسوده و معابر تنگ است. وی افزود : این منطقه از جنوب […]

رضا شاعری مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت : منطقه ۱۷ تهران در بین مناطق ۲۲گانه دومین منطقه کوچک پایتخت و در عین حال بسیار متراکم دارای بافت فرسوده و معابر تنگ است.

وی افزود : این منطقه از جنوب شهر تهران دارای ظرفیت های فراوان در زمینه مشارکت های اجتماعی و استفاده از پتانسیل نیروهای مردمی است

 مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷ تهران در باره نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران گفت: در این نمایشگاه نقاط قوت و عملکرد موفق شهرداری های مناطق تهران و کلانشهرها به اشتراک گذاشته شد که میتوان از این تجربیات الگوبرداری و آن را بومی سازی کرد.

منبع خبر