اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در اداره روستاها

رضاییان؛ دبیر اجرایی نمایشگاه شهر هوشمند در استودیو روستا تی‌وی در حاشیه نمایشگاه شهر هوشمند گفت: با توجه به اهمیت هوشمندسازی مدیریت شهری و لزوم شناخت مولفه ها و زیرساخت های شهر هوشمند نمایشگاه شهر هوشمند برگزار شد. به گزارش بلدیه آنلاین، دبیر اجرایی نمایشگاه شهر هوشمند با اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در اداره روستاها […]

رضاییان؛ دبیر اجرایی نمایشگاه شهر هوشمند در استودیو روستا تی‌وی در حاشیه نمایشگاه شهر هوشمند گفت: با توجه به اهمیت هوشمندسازی مدیریت شهری و لزوم شناخت مولفه ها و زیرساخت های شهر هوشمند نمایشگاه شهر هوشمند برگزار شد.

به گزارش بلدیه آنلاین، دبیر اجرایی نمایشگاه شهر هوشمند با اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در اداره روستاها گفت: دهیاری ها هم میتوانند برای اداره امور روستاها از مولفه های مدیریت هوشمند استفاده کنند . در همین زمینه در نمایشگاه شهر هوشمند از نمانام(برند) های روستایی استفاده کردیم تا روستاها هم به حوزه دانش بنیان و فناوری وصل شوند.

منبع خبر