آغازعملیات اتصال جهت دسترسی پارکینگ بوستان ۲۰ هکتاری در سنندج

شهرداران آنلاین/مدیر شهرداری منطقه سه سنندج از آغاز عملیات اتصال جهت دسترسی پارکینگ بوستان ۲۰ هکتاری کوچک ره ش به بلوار نظام مهندسی خبر داد و گفت: طول مسیر دسترسی این  پروژه ۳۰۰ متر، عرض سواره رو ۸٫۳۰ و عرض پیاده رو آن ۴٫۳۰ مترطول است. به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: […]

شهرداران آنلاین/مدیر شهرداری منطقه سه سنندج از آغاز عملیات اتصال جهت دسترسی پارکینگ بوستان ۲۰ هکتاری کوچک ره ش به بلوار نظام مهندسی خبر داد و گفت: طول مسیر دسترسی این  پروژه ۳۰۰ متر، عرض سواره رو ۸٫۳۰ و عرض پیاده رو آن ۴٫۳۰ مترطول است.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: عملیات اتصال جهت دسترسی پارکینگ بوستان ۲۰ هکتاری  کوچک ره ش به بلوار نظام مهندسی در حال اجرا است.

مدیر شهرداری منطقه سه سنندج عنوان کرد: احداث بوستان ۲۰ هکتاری کوچک ره ش یکی از پروژه های ماندگار این شهرداری در راستای توسعه سرانه فضای سبز بود که سال گذشته به بهره برداری رسید.

عطاء الله ساعدموچشی گفت: این بوستان زیبا و دلنشین با امکانات تفریحی و ورزشی مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

وی افزود: بوستان ۲۰ هکتاری کوچک ره ش در مسیر مابین بلوار نظام مهندسی و جنب آپارتمانیهای مسکن مهر دگران احداث شده که دارای دو مسیر خروجی بوده و پارکینگ آن در مسیر پایین دست بوستان واقع شده است.

وی بیان کرد: در راستای دسترسی آسان به پارکینگ بوستان کوچک ره ش عملیات اتصال آن به بلوار نظام مهندسی در دستور کار قرار گرفت.

وی از آغاز عملیات اتصال جهت دسترسی به پارکینگ بوستان ۲۰ هکتاری  کوچک ره ش به بلوار نظام مهندسی خبر داد و گفت: طول مسیر پروژه ۳۰۰ متر، عرض سواره رو ۸٫۳۰ و عرض پیاده رو آن ۴٫۳۰ مترطول است.

ساعدموچشی افزود: برای تکمیل این پروژه عملیاتی نظیر جدول گذاری، اجرای بیس، اجرای آسفالت و احداث فضای سبز نیز انجام خواهد شد.

مدیر شهرداری منطقه سه سنندج تصریح کرد: مساحت معبر سواره رو ۲ هزار و ۵۵۰ مترمربع، طول پیاده روسازی یک هزار و ۳۵۰ مترمربع و مساحت فضای سبز رفیوژ وسط آن ۲ هزار مترمربع است.